A weboldal használatának megkezdésével a látogató ráutaló magatartásával elfogadja az alábbiakban felsorolt felhasználási.

A weboldal teljes tartalma tájékoztató jellegű, de nem foglal magában teljes körű tájékoztatást. Szövege és az információk az aktuális és hatályos jogszabályokon, a nyilvánosan, bárki számára elérhető információkon alapul. A tájékoztatás nem minősül sem termék sem szolgáltatás kiválasztására irányuló ajánlattételnek, sem pénzügyi, sem jogi sem adótanácsadásnak.

A fentiek figyelmen kívül hagyásából eredő vagy a közzététel óta bekövetkezett jogszabályi és egyéb üzleti, pénzügyi környezetben bekövetkezett változásokból eredő esetleges károkért a jogi és minden egyéb felelősségvállalást kizárjuk.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartjuk.