HITELMESTER

A hitelmester.hu weboldal azzal a céllal született, hogy legfőképpen érhető és átfogó pénzügyi információkat közvetítsen a kedves olvasónak. Gyakran, leggyakrabban olyan weboldalakkal találkozunk, melyek az átlagember számára érthetetlen módon fogalmaznak meg különböző pénzügyi eseteket, helyzeteket.

A következőkben rögtön két alapvető fogalom értelmezésével kezdenénk:

A hitel

A hitel a finanszírozó (pénzintézet) által kamatok, díjak és egyéb felmerülő költségek ellenében adott pénzösszeg, melyet az adós részletekben fizethet vissza. Leggyakrabban valóban több részletről van szó, ritkán egy meghatározott időpont egy összegben fizethető vissza a járulékos költséggel együtt. A hitel igényelhető fedezet mellett és fedezet nélkül is. Előbbire példa a gépjármű finanszírozás, ingatlan finanszírozás, áruvásárlási hitel. Utóbbira jó példa a szabad felhasználású kölcsön, személyi hitel, folyószámla hitel.

A pénz hitelezése

A pénz hitelezését tipikusan a bankok végzik, a hitel igénylője pedig vagy magánszemély vagy vállalkozás lehet. A hatályos jogszabályok határozzák meg a hitelezés mindenkori feltételeit. Ezen keretfeltételekről a hitelintézetek csak a hiteligénylő javára térhet el. Az igényelt hitelösszeg felhasználásának módját és célját a pénzintézet előzetes megállapodás alapján ellenőrizheti, ilyen például az egyes ingóságok vagy ingatlanok vásárlása céljából nyújtott hitelek. A finanszírozó a szerződésben vállalt módon és összegben az adós rendelkezésére bocsájtja a hitelösszeget, jellemzően egy adott folyószámlán kerül jóváírásra.