Zárt végű pénzügyi lízing

Zárt végű pénzügyi lízing a NAV szemszögéből

A https://www.nav.gov.hu/ ide vonatkozó leírása alapján a Hpt. 6. § 89. pontja értelmében a pénzügyi lízing az a tevékenység, amelynek során a lízingbeadó a tulajdonában lévő lízingtárgyat a lízingbevevő határozott idejű használatába adja díjfizetés – tőkerész és kamat – ellenében. A szerződés lejártakor, attól függően, hogy szerződéskötéskor a felek hogyan állapodtak meg

– zárt végű pénzügyi lízing esetén a lízingtárgy az utolsó tőke- és kamattörlesztő rész megfizetésével automatikusan, vagy a szerződésben kikötött maradványérték megfizetésével a lízingbevevő tulajdonába kerül,
– nyílt végű pénzügyi lízing esetén pedig a lízingbevevő maga vagy az általa megjelölt személy szerez tulajdonjogot.

Megállapítható, hogy a pénzügyi lízing során – függetlenül attól, hogy zárt, vagy nyílt végű a pénzügyi lízing – a lízingelt eszköz a futamidő alatt végig a lízingbeadó tulajdonában van, de a lízingbevevő könyveiben szerepel. Ebből következően, ha pénzügyi lízing formában – akár zárt, akár nyílt végű pénzügyi lízingszerződés keretében – történik az ügylet, úgy a lízingbevevő a Tao. tv. 22/A. § szerinti adókedvezmény igénybevételére – az egyéb feltételekre is figyelemmel – jogosult.